Kálmán Kandó

vynikající maďarský elektrotechnik a vynaálezce (Pešť 10.7.1869 - Budapešť 13.1.1931). Jeho jméno se pojí zejména s elektrifikací Maďarska a elektrifikací maďarských státních drah po 1.světové válce.

Drží zřejmě primát v zavádění trakční proudové soustavy s průmyslovým kmitočtem (16kV, 50Hz). Pro tuto soustavu zkonstruoval unikátní elektrické lokomotivy, vybavené třífazovými asynchronními motory a tzv. fázovým měničem. V roce 1922 začala elektrifikace hlavní maďarské trati Budapešť - Hegyeshalom (Heděšhalom). 32 lokomotiv soustavy Kandó sloužilo spolehlivě od roku 1932 téměř 40 let.

Před 1.sv.válkou, v roce 1902, byl zahájen provoz v elektrické trakci na trati údolím Valtellina. Tuto trať elektrifikoval Kandó ve službách továrny Ganz 3 fázovou soustavou 3000V, 15 Hz. Když v roce 1907 objednala italská vláda elektrifikaci dalších 2000 km tratí, couvla fabrika Ganz od kontraktu. Byla však založena společnost Societá Italiana - Westinghouse, do které přešel Kandó i se svými spolupracovníky a kde působil až do roku 1915, kdy Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Ve spolupráci s Kandó a podle jeho plánů bylo vyrobeno cca 700 třífázových lokomotiv. Třífázová soustava se stala nedílnou součástí italských státních drah na severu země. Její využití bylo definitivně ukončeno až v roce 1975.

Jménem Kálmána Kandó byla nazvána elektrotechnická fakulta budapešťské technické vysoké školy.


Nákladní lokomotiva V60 003 systému Kandó před budovou elektrotechnické fakulty Vysoké školy technické v Budapešti jako lokomotivní pomník

Tento materiál vznikl kolekcí a překladem článků a jiných materiálů, které se vyskytují na netu převážně v maďarském jazyce. Nepřipisuji si tedy autorství, jedná se pouze o "sebrané spisy", mírně redakčně upravené a krácené v pasážích, které se pravidelně opakují, nebo které předpokládají znalost maďarských reálií. Připomínky a upozornění na chyby mi, prosím, zasílejte prostřednictvím adresy s.k(at)tiscali.cz.

S.Káldy, 28.9.2004

V lednu 2009, při probírání starých restů a staré pošty, jsem objevil fotografii z roku 2003 s pamětní deskou na počest K.Kandó, podle jehož plánů započal provoz ve třífázové vysokonapěťové trakci.

Poslední redakce:10.02.2021