tabulka 10 - systém označování elektrických lokomotiv a elektrických motorových vozů DR do roku 1945:

E - elektrické lokomotivy - po roce 1927
E 00 - 29 maximální rychlost nad 90 km/h 15 kV 16 2/3 Hz a 6 kV 25 Hz
E 30 - 59 maximální rychlost 70 - 90 km/h = " =
E 60 - 99 maximální rychlost do 70 km/h = " =
E 100 - 199 stejnosměrná soustava (jinak stejné rozlišení podle rychlostí)
E 200 - 299 20 kV 50 Hz                                            =“=
ET - elektrické motorové vozy, ES řídící vozy, EB přípojné, EM vložené - po roce 1940
ET 01 - 99 15 kV 16 2/3 Hz
ET 100 - 199 stejnosměrná soustava (např. vozy berlínské S - bahn)