tabulka 2 – řady prvních elektrických lokomotiv a vozů KPEV

Řada

Uspořádání

KPEV

DRG

Σ

Rok výr.

Výrobce

Vmax

P

T

EB

B

1 – 3

-

3

1914

AEG 

65 km/h

500 k

34

EG

1 – D – 1

501

-

1

1912

Maffei – SSW

90 km/h

900 k

99/66

EG

D

502 – 508

E 70.02-08

7

1911 – 13

Různí*

50 km/h

800 k

66

EG

B + B

511 – 516

E 71.11-16

6

1911 – 15

AEG

50 km/h

800 k

64

EP

1 – D – 1

201

-

1

1915

Bw Nieder Salzbrunnn

90 km/h

900 k

99/66

EP

1 – C – 1

202 – 208

E 30.02-08

7

1916 – 21

Maffei – Schwartzkopf

80 km/h

1170 k

84/51

EP

2 – D – 1

235 – 252

E 50.35-52

28

1917 – 24

Linke Hofmann – Bergmannn

90 km/h

1820 k

108/65

EP

2 – B + B –1

209/210
211/212

E 49.01*-02

2

1921

L.H. – Bergmann

90 km/h

1600 k

110/70

EP

B + B

213 – 219

E 42.13-19

7

1924

BMAG – MSW, AEG (15-19)

 

 

 

ES

1 – C – 1

5, 6

-

 

1915

 

 

 

 

ES

1 – C – 1

9, 11, 12,
16, 18

E 01.09-18

11

1914 – 18

BMAG, Maffei – SSW

110 km/h

1200 k

84/50

EG

C + C

551/552 až
569/570

E 90.51-60

10

1920 – 21

Humbolt – BBC

50 km/h

1160 k

99

EG

B + B + B

538a,b,c až
549a,b,c

E 91.38-49

12

1915 – 21

L.H. – Siemens

50 km/h

875 k

103

EG

Co + Co

571 – 579 

E 92.71-79

9

1923

L.H. – Siemens
Bergmann

45 km/h

1090 k

99

EG

C + C

581 – 606

E 91.81- 106

26

1924 – 29

AEG

 

 

 

ET

3 + 1B + 3

831/832 až 841/842

ET 87.01-05*

6

1914 – 15

L.H. – AEG

70 km/h

500 k

112/32

ET

A-1 + 1-A

1001–1004

ET 88.01-04

4

1913

L.H. – SSW

65 km/h

500 k

61/30

 

Ve sloupci „Řada“ znamená první písmeno „E“ samozřejmě elektrický pohon, druhé pak druh traťové služby: S – Schnellzug, rychlíková, P – Personen, pro osobní vlaky, G – Güter, nákladní, T – Triebwagen, motorový vůz a B uvádělo řídící vozidlo Elektrické lokomotivy a vozy byly u KPEV označeny touto řadou a pak prakticky pouze inventárním číslem, kde první číslice znamenala opět typ, tedy 0 (nepsala se) rychlíkový stroj, 2josobní, 5,6 nákladní a 8 motorový vůz.. Ve druhém sloupci je uvedeno uspořádání náprav, ve třetím evidenční číslo KPEV, ve čtvrtém pozdější řada včetně evidenčního čísla u DRG, v pátém Σ počet vyrobených kusů řady. Předposlední sloupec P udává výkon lokomotivy v koních a poslední T celkovou/adhezní hmotnost stroje v tunách.

Jak je patrné, byly elektrické lokomotivy převzaté od KPEV u DRG přeznačeny s použitím posledních dvou inventárních „pruských“ číslic, kromě dvojdílných strojů (E 49 a E 905), jelikož u KPEV měl každý díl své označení, naproti tomu u DRG se inventárně jednalo o jediný stroj.

*) Vozy ET 831/832 – 841/842 za svého života nesly , obdobně jako řada ET 1001 – 1004, celkem čtyři různá označení: v roce 1923 byly přeznačeny na řadu ET 501 – 506, v roce 1930 na elT 10.01 – 10.06 a v roce 1940 naposledy na ET 87.01 – 05, v té době byl totiž již vůz elT 10.02 zrušen po nehodě. U lokomotiv EG 502 – 508 (E 70.02 – 08) jsou výrobci uvedeni v textu. U lokomotivy EP 209/210 je uvedeno pouze fiktivní označení DRG, lokomotiva byla vyřazena ještě před přeznačením, viz text. Význam dalších sloupců je jistě zřejmý i bez vysvětlivek.