tabulka 7 – vozidla odevzdaná do SSSR po roce 1945 (odhad)

  

Řada 

Počet 

Řada 

Počet 

E 17

2

ET 31

2

E 42

3

ET 51

3

E 44

2

ET 89

8

E 90

3

ES 51

4

E 91

4

ES 89

12

E 94

13

   

   

  

          Tyto počty jsou však bohužel jen orientační, mnoho vozidel bylo zničeno již během druhé světové války. Kromě těchto vozidel byl zabrán i jeden motorový vůz pro revize troleje a několik drezín.